Openbaar debat verkiezingsuitslag

23 maart 2018, van 20:00 tot 22:30, gemeentehuis | gemeentehuis

Openbare vergadering naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. De politieke partijen zullen zich uitspreken over de uitslag en de wensen om tot een nieuw college te komen. Publiek krijgt ruimte voor inspraak en reacties.