22 februari 2014

2 Punten uit Verkiezingsprogramma PvdA: (Ver)binden

Jeugd
Een jongerencentrum waar alle jongeren zich thuis kunnen voelen
Behoud van jongeren binnen de grenzen van Papendrecht.
Jeugdwerkeloosheid terugdringen
Woonmogelijkheden voor jongeren
Opzet bemiddelingsbank voor jongeren in Papendrecht  inzake arbeid

Ondersteuning kwetsbare groepen
Steun verlenen aan kwetsbaren verdient prioriteit
Beleid verstevigen m.b.t. de inzet van Mantelzorgers en Vrijwilligers
We moeten hen boeien, binden, behouden
Ze zijn de smeerolie van de participatiemaatschappij
WMO: vanuit budgetten uit het rijk, buffer aanleggen om tegenvallers op te kunnen vangen
Zorg is bepalend en niet alleen het geld
Goede zorg en huisvesting voor ouderen
Ouderen doen mee in onze samenleving