Burgemeester ervaart problemen jeugd

1 november 2018

Afgelopen dinsdag was burgemeester Aart-Jan Moerkerke te zien in het programma undercover. Rode draad in deze uitzending waren de problemen met jongeren, vooral in de jongvolwassen leeftijd.

Voor de PvdA geen onbekend probleem. Al jaren wordt gestreden voor meer mogelijkheden voor deze doelgroep. Bij de algemene beschouwingen van 12 juli 2018 hebben wij hiervoor de motie “Ontmoeting en verbinding” ingediend die met 20 tegen 3 stemmen is aangenomen. In de begroting hebben wij kunnen zien dat het college de intentie heeft hiermee aan de slag te gaan. Wij zullen de voorderingen nauwkeurig blijven volgen.