3 december 2013

Agenda Drechtsteden Dinsdag 3 december 2013

De Drechtsteden Dinsdag is in het Gemeentehuis Zwijndrecht. De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Op de agenda staan:

CARROUSELS: Verrekensystematiek Drechtsteden; Trap op Trap af; 2e Bestuursrapportage en Begroting Drechtsteden 2014; Baanbrekend Drechtsteden; Samenwerking Drechtwerk en Sociale Dienst Drechtsteden; Volumebeperking WSW; Woonstrategie Drechtsteden; Ruimtelijke Strategie Drechtsteden; Deailhandelsvisie Drechtsteden.

DRECHTRAAD: Locatiekeuze Drechtsteden Dinsdagen; Nota Activeren en Afschrijven; 2e Bestuursrapportage Drechtsteden.