2 maart 2014

Armoedebeleid

Als je niet genoeg inkomen hebt om van rond te komen dan heb je zorgen. Het staat een goede ontwikkeling in de weg. De PvdA Papendrecht wil armoede tegengaan, zodat iedereen zichzelf kan redden. In deze tijd van economische crisis is dat extra hard nodig. Het is onacceptabel dat er kinderen opgroeien in armoede.

Wij willen dat iedereen alert is op signalen van armoede.  Kinderen van ouders met weinig geld kunnen voor sport, kunst en cultuur aanspraak maken op een vergoeding door het kinderfonds. Alle gezinnen tellen mee en verdienen gelijke kansen. De schuldhulpverlening moet beter samenwerken en zich richten op het voorkomen van schulden. Hier kan het door ons gewenste Sociaal wijkteam ook een rol spelen.  Preventie van grote schulden is belangrijk. Wij helpen mensen liever vóórdat schulden ontstaan. Schuldsignalering en preventie dus !

En verder ook actueel in het kader van armoedebeleid, D66 wenst een miljard lastenverlichting, hetgeen ten koste moet gaan van de toeslagen. Dat houdt concreet in, dat zij die toeslagen als een huurtoeslag, een zorgtoeslag hard nodig hebben hierop gekort worden, de moraal is dus dat “de rijken een sigaar uit de armendoos krijgen” !

Ernst Schotting