1 december 2014

Artikel 40 vragen ingediend door de fractie

Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de raad kunnen fracties of raadsleden schriftelijke vragen stellen aan het college of het college om inlichtingen verzoeken.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de artikel 40 vragen die de fractie van de PvdA heeft gesteld in de raadsperiode 2014-2018.

01-08-2014

art40_brug_Slobbegors

Antwoorden_art40_brug_Slobbegors

10-09-2014

art40_bomen_Veerdam

Antwoorden_art40_bomen_veerdam

20-09-2014

art40_vernieuwd_Deltaplan

Antwoorden_art40_vernieuwd_Deltaplan

29-11-2014

art40_omgevingsvergunning_Rivierendriesprong