19 november 2015

Bij het overlijden van oud-burgemeester Ronald Bandell

In memoriam Ronald Bandell

Afgelopen maandag werden we opgeschrikt door het bericht dat onze
partijgenoot en oud-burgemeester Ronald Bandell in de vroege uren van
die morgen op 69-jarige leeftijd is overleden. Hoewel we wisten dat hij al
geruime tijd zeer ernstig ziek was, komt zo’n bericht toch altijd weer onverwacht.

Ronald is 8 jaar, in de periode 1987-1995, burgemeester van Papendrecht geweest.
In die jaren zijn er veel dingen in onze gemeente tot stand gebracht.
Te veel om op te noemen, maar een tweetal willen we toch even aanstippen.

Zo was er de aankoop en sloop van de 416 paalwoningen in Kraaihoek.
Een voor de omvang van onze gemeente gigantisch project. Samen met onze wethouder
Kees Oskam heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de oplossing van dit grote probleem.
En dat tegen kosten voor onze gemeente, die een fractie waren van wat in die tijd bij stadsvernieuwing gebruikelijk was.

Bandell
Een groot project in zijn portefeuille was de bouw van een nieuw gemeentehuis.
Een klus die nogal eens heel veel tijd kost, tot grote bestuurlijke onrust leidt en
op forse weerstand bij de bevolking mag rekenen. Bij ons is dat niet alleen snel gegaan,
maar ook ‘geruisloos’ en zonder budget overschrijding.

Beide projecten zeggen overigens niet alleen iets over de grote bestuurlijke kwaliteiten
van Ronald, maar ook over de bestuurlijke kwaliteit van de gemeenteraad in die periode,
waarin wij de grootste fractie waren en de helft van de wethouders leverden.
Maar dit terzijde.

Ronald was ook een uitstekend voorzitter van het college en de gemeenteraad.
Hij gaf sprekers de ruimte, maar had toch de touwtjes stevig in handen.
Zonder autoritair te zijn had hij veel autoriteit.

Als persoon was Ronald een plezierig mens om mee samen te werken. Ook voor de
inwoners van Papendrecht was hij altijd zeer benaderbaar. Zijn rol als burgervader
vervulde hij altijd met plezier en verve. Daar wordt door de inwoners van onze gemeente
tot op de dag van vandaag nog altijd met waardering gesproken.

Kortom: we mogen er als partij trots op zijn, dat we een zo getalenteerd en
aimabel bestuurder binnen onze gelederen hebben gehad.

Tenslotte wensen we vanaf deze plaats zijn vrouw Loek en de kinderen veel sterkte
toe in de moeilijke periode die voor hen ligt.

Margreet den Hartog

Afdelingsvoorzitter PvdA Papendrecht