6 februari 2015

Drechtstedendinsdag januari en februari: Bezuinigingen

Elke eerste dinsdag van de maand is het Drechtstedendinsdag. Raadlid Derya Yildiz-Karso vertegenwoordigd de PvdA-fractie van Papendrecht in Drechtraad. Op onze website doet zij verslag van haar woordvoering in die raad.

Het is gebruikelijk in bestuurlijk Nederland dat als het Rijk bezuinigt op de uitkeringen aan gemeenten, gemeenten dan ook bezuinigen op hun taken. Dit heet: Trap Op en Trap Af. Nu gaan we Trap Af. Het Drechtstedenbestuur (DSB) zou met nieuwe voorstellen komen, omdat de eerste voorstellen niet werden geaccepteerd door de Drechtraad. Te veel bezuinigingen kwamen terecht bij de Sociale Dienst (zorg en minimabeleid). Het DSB kwam deze keer niet zozeer met nieuwe voorstellen, als wel met een procedure voorstel, dat inhoudt om in overleg met een Klankbordgroep uit de Drechtraad de bezuinigingsvoorstellen door te nemen op hun haalbaarheid. Het DSB zegt niet anders te kunnen bezuinigen, in de organisatie kan het niet meer, waar de Drechtraad – incl. PvdA – om had gevraagd.

De PvdA is teleursgesteld over de bezuinigingsvoorstellen, en accepteert geen bezuinigingen op het Minimabeleid. De PvdA wil eerst veel meer duidelijkheid en uitwerkingen zien van de voorstellen die met groen en oranje zijn aangegeven.

Volgens wethouder Flach kan hij die uitwerking pas in september in zijn totaliteit laten zien, en dat is te laat om nog in 2015 te bezuinigen. Hij wilde daarom alvast aan de slag met de groene voorstellen.

De PvdA wil een overzicht van alle voorstellen en vindt september veel te laat. Je moet een uitwerking zien van alle voorstellen, wil je een gedegen afweging kunnen maken.

De Drechtraad ging niet accoord met het voorstel van de wethouder.

In maart wordt het nu verder besproken in de Drechtraad.