Ernst Schotting niet meer herkiesbaar

20 november 2017

Onze fractievoorzitter Ernst Schotting stelt zich niet meer herkiesbaar voor een volgende raadsperiode. Ernst is 12 jaar onafgebroken raadslid geweest waarvan de laatste jaren fractievoorzitter.