8 oktober 2014

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE DIENST GEZONDHEID EN JEUGD – Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: Financien nog lang niet op orde, klanttevredenheid scoort goed

Bert vd Wulp, Nilufer Sonmezer, Jacqueline vd Bergh: Er is een Interimmanager aangetrokken om de situatie bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (vroegere GGD) weer gezond te maken. De financiele huishouding en de administratie zijn nog steeds niet op orde. Een wordt slechts een voorlopige Begroting 2015 samengesteld. De definitieve verwacht de interimmanager in maart 2015 te kunnen aanbieden aan de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De situatie is al langer aan het verslechteren. Deels omdat diensten en taken zijn verdwenen, zoals de Ambulancedienst, taken naar de Omgevingsdienst en naar de Veiligheidsregio en deels door onvoldoende management/bestuur. In de Bestuursrapportage 2014 wordt het tekort geschat op

2,6 miljoen. Maar veel is nog niet inzichtelijk. Er is te veel management. Een hele ombuigingsoperatie is nodig en dat kost tijd.

Een cultuuromslag is nodig. De administratie is te ingewikkeld, je kunt er niet snel mee sturen. De financiele informatie is niet op orde. De bedrijfsvoering en de producten/diensten matchen niet goed, er is te veel management. Bij voorgenomen besluiten moet voortaan altijd een financieel overzicht geboden worden, dat was niet zo.

Klanttevredenheid. Opmerkelijk is wel dat de klanttevredenheid over de geboden diensten goed zijn, gemiddeld een 7. Het personeel zelf vindt het verschrikkelijk dat hun organisatie steeds zo negatief naar buiten komt. Men wil ook zelf dat de organisatie gezond en stabiel wordt.

Aanbod producten. De interimmanager wil toe naar een groter basispakket en minder aanbod op maat naar de gemeenten. Te veel aanbod, waaruit iedere gemeente eruit pikt wat hij wil, kost veel geld. Veel gemeenten willen later niet opdraaien voor de extra kosten van die dienstverlening. Dit noemt de interimmanager ‘het regiodenken’ (wel de lusten niet de lasten).

Duur gebouw. Daarbij komt dat de Dienst Gezond en Jeugd in een heel duur gebouw is gevestigd, met een huurkontrakt voor 20 jaar. Men betaalt 152 euro per m2, terwijl gemiddeld het 130 euro per m2 is. Er is nu al achterstallig onderhoud, omdat er geen goede onderhoudskontrakten zijn afgesloten. We moeten wel bedenken dat de Dienst zich daar is gaan vestigen, juist omdat er een Gezondheidspark / Sportpark zou worden gerealiseerd, met ziekenhuis, DaVinci Gezondheidsopleidingen en sport/gezondheidsvoorzieningen. Dit is allemaal door de economische crisis de vertraging in gegaan.

De accountant heeft wel signalen met enige regelmaat afgegeven dat het niet goed ging, maar zou volgens wethouder Verhey dit niet duidelijk genoeg hebben gedaan. Altijd werden de financiele stukken weer goedgekeurd.

Voor de PvdA zijn belangrijke zaken:

– aanpakken cultuur, financiele en informatie huishouding op orde brengen

– accountant striktere opdrachten geven

– wethouders strakker aansturen

– kwartaalrapportages om de ontwikkelingen te volgen en te sturen