Ledenvergadering op 13 december

27 november 2017

Op woensdag 13 december a.s. om 20.00 uur is er een PvdA ledenvergadering in Verpleeghuis Waalburcht, Kleine Waal 6, 1e etage (zaal Wielewaal).

 

AGENDA

 

1)   Welkom / mededelingen.

2)   Goedkeuring concept verslag ledenvergadering 22 maart 2017.

3)   Bespreken voorstellen betreft Gemeenteraadsverkiezingen (GR) 2018 (ontwerp verkiezingsprogramma, ontwerp kandidatenlijst en campagneplan).

4)   Behandeling begroting 2018 / werkplan 2018 afdeling.

5)   Vacatures afdelingsbestuur.

6)   Wat verder ter tafel komt.

Wilt u naar deze ledenvergadering komen, maar heeft u een vervoersprobleem? Laat het ons weten. Dan zoeken we met elkaar naar een oplossing.

Heel graag tot ziens op 13 december a.s.!

Namens het afdelingsbestuur,

Peter Segers

Secretaris/penningmeester

06-22570118