2 november 2014

Meldpunt SDD

Vanaf 16 oktober 2014  is er een meldpunt op internet waar klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), of hun omgeving, meldingen kwijt kunnen over hun ervaringen.

Het meldpunt is opgezet gezamenlijk door Partij van de Arbeid, Groen Links en de Socialistische Partij. Leden van deze partijen kregen de afgelopen jaren via vele kanalen verontrustende signalen over problemen van mensen met de SDD. Onder andere, maar niet uitsluitend, met betrekking tot bejegening, zeer strikte handhaving van regels – die zoveel mogelijk in het nadeel van de client worden uitgelegd, lange wachttijden, reïntegratie-trajecten met een neerbuigend karakter, en zonder uitzicht op een baan. Met de drie grote decentralisaties die nu onder grote tijdsdruk worden uitgevoerd, met daarbij drastische bezuinigingen op zowel de uitkeringen, als de mogelijkheden voor beschut werk, als op de voorzieningen in de zorg, is te verwachten dat de problemen de komende tijd zeker niet kleiner zullen worden.

Het meldpunt moet een centraal punt worden waarop ervaringen binnen kunnen komen. Overigens staan we ook open voor zaken die goed gaan. Doel van het meldpunt is niet om de SDD aan te vallen, tenslotte wordt daar een zeer belangrijke taak vervuld. Maar wel om te komen tot een beleid en een uitvoering die uitgaan van menselijke waardigheid, en daadwerkelijke hulp voor
degenen die dat nodig hebben.

Indien we meldingen ontvangen van mensen die persoonlijk in de knel zijn gekomen door het beleid, of het handelen van de SDD, dan zullen die meldingen worden opgepakt door één van de hulpdiensten of ombudsteams van de deelnemende partijen.

Veel clienten van de SDD hebben angst om zaken aan de orde te stellen. Er is vrees voor represailles. Begrijpelijk want veel mensen kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden, en kortingen en sancties kunnen de laatste druppel zijn. Daarom biedt het meldpunt ook de mogelijkheid om problemen anoniem te melden.Het meldpunt is te bereiken via de link meldpunt-sdd.nl