30 januari 2014

Nieuwe Wet Jeugdzorg en medisch beroepsgeheim

Eén van de zaken die nog niet geregeld zijn in de nieuwe Jeugdwet is de bescherming in de persoonlijke levenssfeer.

Straks is een Jeugdteam verantwoordelijk voor de selectie aan de poort, welke jongere in aanmerking komt voor welke zorg. Generalisten uit het Jeugdteam gaan door verwijzen naar specialisten. Tot op heden is nog geen enkele prioriteit waar te nemen over de vraag wat te doen met het medisch beroepsgeheim. Artsen hebben een eed van geheimhouding afgelegd maar de medewerkers in het Jeugdteam hebben dit niet. Zij hebben ook contact met de politie en de wijkambtenaar en zij overleggen met elkaar in het dossier van kwetsbare kinderen. Wanneer hier medische gegevens worden besproken vindt de PvdA dat de bescherming in de persoonlijke levenssfeer geregeld moet zijn.