Door op 28 juli 2015

‘Nijpende situatie jeugdzorg’, PvdA stelt vragen

Op 27 juli jl. stond het te lezen op de voorpagina van AD/De Dordtenaar ‘de crisisopvang voor kinderen met psychoses, zelfmoordneigingen en andere ernstige gedragsproblemen [zit] overvol…De extra toestroom wordt volgens hulpverleners grotendeels veroorzaakt door overheveling van jeugdzorg naar gemeenten’.

Het is juist déze problematiek waarover de PvdA in het voorjaar een themabijeenkomst hield: de gevolgen van de 3 decentralisaties, voor organisaties, voor cliënten én de noodzakelijkheid om elkaar in de gaten te houden, vinger aan de pols te houden.

Vanuit zijn sociaaldemocratische basis, die de zorg aan zwakkeren centraal stelt, maar ook vanuit zijn professionele achtergrond heeft fractievoorzitter Ernst Schotting Artikel 40 vragen over gesteld.

2015_07_27_Art._40_vragen_Dossier_3Ds_inzake_jeugdzorg