7 januari 2015

Oproep Ombudsteam Papendrecht

Door de komst van de nieuwe Participatiewet en de uitwerking hiervan met de bijbehorende invloed op onze burgers zijn wij op zoek naar mensen die willen deelnemen in een op te richten ombudsteam in Papendrecht.

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Onze lokale afdeling is bijzonder geïnteresseerd in de uitwerking van deze wet en de effecten en gevolgen hiervan. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de mantelzorgers en wat zijn hun ervaringen?  Door middel van het monitoren van klachten en reacties  willen wij proberen dit nieuwe beleid zo goed mogelijk te volgen en waar mogelijk bij te sturen.

Het ombudswerk heeft binnen onze partij een lange traditie. Burgers, of deze nu wel of niet lid zijn van de PvdA, kunnen er met hun dagelijkse, ‘kleine’ problemen terecht. Traditiegetrouw richt het ombudswerk zich vooral op klachten over overheidsinstanties, maar het kan ook gaan over een geschil met een bank of ziekenhuis. Het team zoekt samen met de melder naar een oplossing.

Daarnaast hebben de  lokale afdelingen binnen de Drechtsteden  het initiatief opgevat om te komen tot een overkoepelend ombudsteam.

Ook binnen de afdeling Papendrecht zijn wij op zoek naar PvdA-leden die zich vanuit werk- of studiegebied, of met belangstelling met betrekking tot de onderwerpen, willen meedoen in een ombudsteam.
Op woensdagavond  4 maart 2015 organiseren wij een thema avond over de Participatiewet met Tweedekamerlid John Kerstens in het nieuwe Sportcentrum Papendrecht. Het belooft een boeiende avond te worden. Zet de datum vast in uw agenda.

Voelt u zich geroepen om uw steentje bij te dragen?
Neem dan contact op met afdelingsvoorzitter Margreet den Hartog (0623687604) of David Müldner (0630365442).