4 juni 2016

PFOA/C8

In de meest recente vergadering van de commissie Ruimte werd op initiatief van de PvdA (en NIET zoals het Papendrechts Nieuwsblad (PN) meldt, mede op initiatief van OP) het dossier PFOA/C8 uitgebreid besproken

Naast de verslaglegging in het PN heeft fractievoorzitter Ernst Schotting onder meer gesteld dat:
1.met de kennis van nu lijkt de gemeente Papendrecht voor een klein deel (alleen de punt van Oosteind ligt in de directe gevarenzone) getroffen. Dit maakt onze zorgen er niet minder om.  We zijn als gemeente namelijk niet alleen
verantwoordelijk voor de inwoners van Papendrecht, maar ook voor de werknemers van de bedrijven in het gebied.
2. Het separaat doen van bloedproeven naast de huidige a-selecte 
bloedproef heeft geen meerwaarde voor dit moment.  Eerst zal de uitslag van de a-selecte bloedproef afgewacht moeten worden om nadere afwegingen te kunnen maken. 
3. Het uitvoeren van algemene bloedproeven zou daarnaast leiden tot 
onnodige psychologische druk en dus onrust. 

De PvdA zal ook in de toekomst dit dossier zeer zorgvuldig blijven volgen.