9 mei 2015

Positief Pamflet: ideeën voor een toekomstbestendige PvdA

Wimar Bolhuis publiceerde in april van dit jaar zijn Positief Pamflet. Het draagt als ondertitel: Links-progressieve ideeën voor een PvdA die zelfstandigheid, vrijheid en vooruitgang ondersteunt. Het pamflet behelst 17 ideeën die de partij op een nieuwe, linksere, sociaaldemocratische, toekomstgerichte koers zetten:

1. Ontlast het spitsuur van het leven: bied meer maatwerk aan werkende ouders
2. Bezie traditionele arbeidsmarktinstituties op hun bijdrage aan de moderne samenleving
3. Herzie het jeugdminimumloon en geef flexcontracten een risico-opslag
4. Moderniseer de polder: een stem voor ZZP’ers en een ‘vakbondsbonus’
5. Een ondersteunende staat als ‘vrijheidsmachine’ met een basisinkomen
6. Investeer 10% BBP in innovatie en verlaag de lasten en risico’s voor het MKB
7. Introduceren een scholingsrecht, een opleidingsplicht en een ‘dubbel’ leerrecht
8. Laat de (Europese) staat investeren om de markteconomie te ondersteunen
9. Stimuleer werk, gelijkheid en groei; belast vermogen, vervuiling en oversparen
10. Verklein de ‘opleidingskloof’: meer kiezers en meer democratische keuze
11. Werk aan groene energie, elektrische mobiliteit en een circulaire economie
12. Creëer gelijkere startposities: kinderen vanaf 2 jaar naar een gemengde (voor)school
13. Beter onderwijs: universitair opgeleide leraren en beloning voor uitmuntende studenten
14. Geef de wijkagent een ‘buitentoeslag’: zonder veiligheid geen individuele vrijheid
15. Behandel straatcriminelen en kapitaalcriminelen gelijk: geen klassenjustitie
16. Bewaak de rechtmatige huur van sociale woningbouw en voorkom ‘getto’s’
17. Ondersteunen integratie: immigratie met baankans, snellere procedure en taalplicht.

Als reden voor het schrijven van het pamflet noemt Bolhuis de onvrede die heerst binnen de PvdA over de als onvoldoende gevoelde mogelijkheden tot het uitdragen van de sociaaldemocratische waarden. Bij onvrede [kun je denk ik] beter vooruit … kijken hoe het beter kan, dan achterom kijken om te vervallen in conservatisme. (Positief Pamflet, p. 17)

Download het positief pamflet hier

Op donderdag 21 mei 2015 organiseert de JongWBS een discussieavond in Den Haag met de auteur.