12 september 2015

PvdA maakt zich sterk voor spreekrecht inzake ToBe

De financiële situatie bij ToBe: er is veel over gezegd, er is veel over geschreven (het Reorganisatie en herstelplan van ToBe zelf vindt u onderaan deze pagina). In de vergadering van de Commissie Samenleving op donderdag 24 augustus jl. is er ook over gesproken. Tot kort vóór die datum hield het College van B&W de stukken onder embargo, medewerkers van ToBe zouden immers niet uit de krant moeten vernemen hoe het ervoor stond met hun baan. Heel begrijpelijk.

Echter, omdat de directie van ToBe de medewerkers enkele dagen voor de commissievergadering over de stand van zaken informeerde, werd het embargo door het College van B&w opgeheven en kon de situatie bij ToBe in de openbare vergadering van de Commissie worden behandeld. Gevolg was wel dat er voor dit onderwerp geen uitnodiging aan insprekers in de huis-aan-huisbladen kon worden gepubliceerd. En de tijd ging dringen want er moest vóór 1 oktober een besluit genomen worden: treedt Papendrecht uit ToBe of niet?

Het PAB en de PvdA trokken tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving samen op voor de democratische waarden. Commissieleden Den Hartog (PAB) en Schotting (PvdA) drongen er bij commissievoorzitter Van Engelen op aan het punt in deze vergadering niet te behandelen en zo de inwoners van Papendrecht bij een volgende vergadering kans te geven van het spreekrecht gebruik te maken. Bij een stemming per fractie veegden de overige partijen onder druk van de tijd het bezwaar van PAB en PvdA van tafel.

In de raadsvergadering van 10 september leek dit schouwspel zich te gaan herhalen. Echter door het uittreden van de Gemeente Oud-Beijerland en het geld dat die gemeente daarvoor moest betalen, had ToBe weer wat financiële armslag. Genoeg om een faillisement per 1 oktober af te wenden. Zo hoefde in Papendrecht het democratische proces niet te worden verstoord. Na een discussie en een schorsing werd uiteindelijk met algemene stemmen het punt met betrekking tot ToBe van de agenda van de raadsvergadering afgevoerd.

De publieke tribune liep, nadat de agenda van de raadsvergadering uiteindelijk na bijna een uur werd vastgesteld, voor een groot deel leeg.

Eén en ander wordt nu besproken in de vergadering van de Commissie Samenleving op 24 september aanstaande, mét de mogelijkheid tot inspreken. Vervolgens zal in een ingelaste raadsvergadering op 30 september een besluit volgen omtrent het al dan niet uittreden van Papendrecht uit ToBe.

Reorganisatie en herstelplan ToBe