Door op 12 september 2015

Pvda Papendrecht organiseert thema-avond basisinkomen

Historisch gezien is het altijd het doel van de sociaaldemocratie geweest om de mens te verheffen. Niet alleen materieel, maar ook intellectueel. Eén van de manieren waarop we dat kunnen doen is door met mensen in gesprek te gaan over actuele thema’s in de samenleving.

Na het succes van de thema-avond rondom de decentralisaties in de zorg organiseert de PvdA, afdeling Papendrecht in het laatste kwartaal van 2015 opnieuw een avond. Deze keer in het teken van het basisinkomen.

Hieronder volgen twee korte filmpjes die uitleggen wat onder het begrip basisinkomen wordt verstaan.

Het idee van een basisinkomen is moeilijk uit te roeien en steekt steeds weer de kop op. Het zou een einde maken aan armoede, en veel bureaucratie overbodig maken. Bij de uitvoerbaarheid worden wel vraagtekens gezet.

Is het idee van onvoorwaardelijk gratis geld voor iedereen een oplossing voor de dalende werkgelegenheid door de opkomst van automatisering en robotisering? Maar worden mensen niet lui van gratis geld en wat gebeurt er met de kloof tussen arm (alleen een basisinkomen) en rijk (betaalde baan én basisinkomen)? Is een basisbaan een alternatief:  een detachering bij een privaat bedrijf met loonkostensubsidie om het verschil tussen het minimumloon en de daadwerkelijke productiviteit te overbruggen? Inkomen is immers niet de enige waardering die een baan schept; het gaat ook om een gevoel van eigenwaarde en sociale contacten.

De avond, die voor eind november/begin december 2015 gepland staat, heeft de vorm van een discussie-avond. Na een algemene inleiding zullen een prominente voor- en tegenstander van het basisinkomen met elkaar én met de zaal in discussie gaan over dit boeiende en actuele onderwerp.

Meer informatie over het basisinkomen is te vinden op:

Facebook: Maak basisinkomen mogelijk

Facebook: Het project in Tilburg

Ook binnen de PvdA leeft het onderwerp. In de Politieke Ledenraad van zaterdag 190915 zal uitgebreid aandacht zijn voor het basisinkomen:

Reactie op de motie voorwaardelijk basisinkomen Amsterdam Zuid

Alleen door te experimenteren komen we erachter of het basisinkomen werkt

Basisinkomen, basisbaan of gewoon armoede bestrijden?