22 februari 2014

PvdA stelt artikel 36 vragen over het sociale domein aan het college van Papendrecht

Omdat de beantwoording in de commissie niet uit de verf kwam was de fractie van de PvdA genoodzaakt om schriftelijke vragen te stellen over de Papendrechtse consequenties voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Omdat de nieuwe wet AWBZ/ WMO en Jeugdzorg in januari 2015 van start gaan vindt de PvdA het belangrijk om te weten om hoeveel mensen het gaat in Papendrecht en wat de kosten zullen zijn.

De PvdA wil weten hoeveel mensen gebruik maken van de huidige WMO, hoeveel thuiszorg en begeleiding wordt verleend en hoeveel hulpmiddelen zijn ingezet. Zijn alle huishoudens bekend bij de gemeente? Welk percentage van de doelgroep is nog niet bereikt? Wordt de WMO adviesraad geraadpleegd?

Gaat de gemeente met Rivas in gesprek om te kijken of de zorg geconcentreerd kan worden op 2 locaties waardoor de Wieken vrij komt te vallen?

Jeugdzorg
Ook hier is niet bekend om hoeveel jeugdigen het gaat in Papendrecht.
Welke rol gaat het Centrum voor Jeugd en Gezin spelen in de Jeugdzorg?
Huisartsen verwijzen nu door op eigen professionele wijze maar zijn daarmee ook verantwoordelijk voor een deel van het budget waarover de gemeente dan geen controle heeft.

Voor de PvdA is het essentieel dat bekend is wie onze kwetsbare mensen zijn en welke zorg zij nodig hebben. Daarna kan bekeken worden welke zorg nodig is en welk financieel plaatje daarbij hoort.

De vragen zijn ingediend op 23 januari en het college moet deze vragen binnen 1 maand schriftelijk beantwoorden.

Guus Klein Hofmeijer