8 september 2014

PvdA voorstander van verruiming openingstijden

Net na het zomerreces weer de eerste commissievergaderingen gehad. In de commissie ABZ werd vooral stil gestaan bij het burgerinitiatief waarin wordt opgeroepen om in Papendrecht te kunnen komen tot winkelopenstelling op zondag. Initiatief hiertoe is genomen door een van de bouwmarkten.
Dit gaat in oktober besproken worden.
PvdA is voorstander van verruiming van de openingstijden.

In de cie. Ruimtelijke Ordening had PAB op de agenda geplaatst, de verkeersonveiligheid op rotondes die zou ontstaan door de plaatsing van reclamebordjes ter grootte van een A 4.
PvdA heeft in herinnering geroepen dat slechts 3 maanden geleden deze en ook andere partijen alle middenbermen tussen rijbanen vol gezet hadden met verkiezingsborden van een meter hoog. Andere weggebruikers waren nauwelijks zichtbaar. PvdA heeft opgeroepen de discussie dan maar te verbreden.

In de cie. Samenleving was een belangrijk onderwerp het beleidsplan WMO 2015-2018.
PvdA heeft zich hier kritisch in opgesteld o.a. vragen gesteld over de rijkskorting, er wordt met 15% gerekend, maar ook vragen gesteld over de Inloopfuncties voor kwetsbaren. Het is zeer de vraag of die gehandhaafd kunnen blijven .

Ernst Schotting