3 december 2013

Staat de toekomst van het jongerenwerk in Papendrecht op het spel?

Het huidige jongerenwerk is zeer succesvol vanuit de basis Interval. Niet alleen wordt met een gevarieerd aanbod aan activiteiten veel jongeren bereikt, het gebouw  heeft ook een belangrijke functie als inloop voor iedere jongere die een vraag wil stellen, begeleiding nodig heeft of leeftijdgenoten informeel wil ontmoeten.

Met de komst van het nieuwe sportcentrum gaat het oude gebouw tegen de vlakte. Er komt nieuwbouw! Maar…., de gemeenteraad wil besparen en doet dat door te beknibbelen op de ruimtes, die beschikbaar komen. En het jongerenwerk moet inschikken, want er moeten nog meer organisaties in het nieuwe gebouw.

Gemeenschapsgeld besparen is een loffelijk streven, maar bespaar je als je daarmee het risico loopt dat succesvolle activiteiten niet meer voortgezet kunnen worden? Als jongeren zich niet meer thuis voelen, als de jongerenwerkers voortdurend veel meer moeite moeten doen om de jongeren te bereiken, als de inofficiële hangplek niet meer functioneert?

Het college maakte het nog bonter door de voortgang van het project nieuwbouw afhankelijk te maken van de centrumontwikkeling, het vinden van een projectontwikkelaar voor het van der Keviepand, de ontwikkelingen rond theater de Willem en de toekomst van de bibliotheek. Wat dat met jongerenwerk te maken heeft?

Natuurlijk hebben we het college bevraagd of het huidige succesvolle jongerenwerk op die manier niet heel erg lijkt te verdwijnen onder een lappendeken van financiële uitvluchten om niets te doen en nog maar even geen besluit te nemen.

In zijn antwoord vindt de wethouder ook dat er nu knopen doorgehakt moeten worden, maar dat zijn collega’s hem om financiële redenen op zijn nek zitten.
Als dat zo is, dan is het niet alleen aan de gemeente raad , maar zeker ook aan de jongeren van Papendrecht zelf om in actie te komen voor hun eigen belangen.
Op de steun van de PvdA kunnen jullie rekenen.

HANDEN AF VAN HET JONGERENWERK in Papendrecht!

PvdA raadslid Guus Klein Hofmeijer