Door Fractie: Derya Yildiz-Karso op 23 januari 2015

Startbijeenkomst ad hoc commissie Voorbereiding Toetsing Transities

Op donderdag 22 januari 2015 hadden de benoemde leden van de Drechtraad hun eerste bijeenkomst over de Voorbereiding voor de Toetsing van de Transities. De toetsing van de transities betreft hier de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo-awbz die per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. De uitvoering van deze nieuwe wetten hebben wij regionaal belegd.
 
De commissie heeft tijdens de startbijeenkomst een start gemaakt met het bepalen welke informatie de raad nodig heeft om een mening en oordeel te vormen. 
Wij zullen om te bepalen welke informatie is gewenst, moeten beginnen bij het eind en daar vanuit onze informatiebehoefte gaan bepalen. Oftewel, welke visie hebben wij als raad voor ogen gehad bij de transities, welke beleidsdoelstellingen hebben we hiervoor opgesteld en wat hebben we daar vanuit georganiseerd om dit te gaan bereiken. Vanuit al deze stappen moeten wij steeds ons zelf de vraag stellen ‘waar moeten we de thermometers gaan plaatsen’.
Natuurlijk kunnen we hiervoor gebruik maken van de meetgegevens die het college en het Drechtstedenbestuur hanteren. Maar laten wij naast de bestaande metingen onder het mom ‘monitoring en evaluatie’ ook onze eigen antennes als volksvertegenwoordigers gebruiken. Want wat wij niet moeten willen is dat er slechts metingen in het systeemwereld worden verricht. Het gaat hier vooral om de leefwereld van onze inwoners. Een meetgegeven als: ‘alle beschikkingen voor het huishoudelijk hulp zijn op tijd verstrekt’ (de systeemwereld), geeft ons nog geen antwoord op de vraag ‘wat hebben deze verstrekte beschikkingen nu bijgedragen aan de zorg en welzijn van onze inwoners nu en straks’ (de leefwereld). Niet blijven hangen in systemen en structuren bij het toetsen van de transities. Juist de vertaling blijven maken naar de leefwereld.
 
Volgende bijeenkomst van de commissie staat gepland op 3 maart 2015. Ondertussen zal het spelersveld en het informatienetwerk van dit sociaal domein worden geanalyseerd.
Fractie: Derya Yildiz-Karso

Fractie: Derya Yildiz-Karso

  Geachte kiezer, sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ben ik raadslid voor de gemeente Papendrecht en de Drechtsteden. Inmiddels ook lijsttrekker voor de verkiezingen van 2018. Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd in maatschappelijke bewegingen en hoe de politiek hierop acteert. Het omgekeerde is overigens net zo boeiend. Lid worden van Partij van de

Meer over Fractie: Derya Yildiz-Karso