10 april 2016

Update mbt situatie Dupont: verslag van informatiebijeenkomst 050416

Hoe gevaarlijk is C8/PFOA het middel dat jarenlang door Dupont in Dordrecht is gebruikt?

Op dinsdag 5 april werd een voorlichtingsavond georganiseerd in Dordrecht over de gezondheidseffecten van de giftige stof PFOA (C8).
De avond werd gehouden in samenwerking met de omgevingsdienst, GGD, Rijkswaterstaat, Waterschap, Evides en Oasen en Dupont/Chemours. Er werden vanaf 19.00 uur diverse verschillende bijeenkomsten gehouden. Er waren heel veel bezoekers, vooral uit Dordrecht.

Vanuit Papendrecht gingen fractievoorzitter Ernst Schotting en afdelingsvoorzitter Margreet den Hartog op onderzoek en zij wilden weten wat dit betekent voor de Dordtse en Sliedrechtse inwoners, maar ook: wat merken wij daarvan in Papendrecht?

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de effecten van C8 in de lucht en het water en heeft op basis daarvan een inschatting gemaakt van de gezondheidsrisico’s.
Het RIVM meldde in de presentatie dat de hoeveelheid C8 dat in het bloed kan worden aangetroffen bij de direct omwonenden beneden de waarde ligt die gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
Bij omwonenden in de direct omgeving van de fabriek in de periode voor 2002 kunnen langdurige overschrijdingen van de grenswaarde voorgekomen zijn. Verhoogd risico op kanker is beperkt.

Volgens het onderzoek van RIVM is het, in verhouding met andere milieufactoren een verwaarloosbaar risico.

Het RIVM beveelt vervolgonderzoek aan zoals:
1. metingen in drinkwaterputten,
2. via een gerichte steekproef controleren onder omwonenden of aan de hand van de daarbij gevonden bloedwaarden vastgesteld kan worden of de concentraties inderdaad onder de grenswaarde liggen
3. nader onderzoek naar de risico’s die werknemers hebben gelopen.

Veel bewoners voelden zich echter door de woorden van het RIVM niet gerustgesteld en stelden kritische vragen. Niet alle vragen konden direct en naar tevredenheid beantwoord worden.

De zorg van omwonenden bleek volkomen terecht, aangezien het onderzoeksresultaat van het RIVM de volgende dag al onderuit gehaald door het bericht dat er bij een echtpaar, dat zich had laten testen, bij de echtgenote verontrustende resultaten bekend werden gemaakt.

PvV