8 januari 2015

Commissie Ruimte van 7 januari 2015: Rivierendriesprong

Op woensdagavond 7 januari 2015 was de Raadscommissie Ruimte voor haar eerste vergadering in het nieuwe jaar bij elkaar. De bijeenkomst spitste zich toe op het dossier Rivierendriesprong, een maatschappelijk complex dossier met een lange voorgeschiedenis.

Voorzitter van de PvdA-fractie in de papendrechtse gemeenteraad, Ernst Schotting is samen met duoraadslid Hawar Mouhiddine lid van de commissie Ruimte. Ernst geeft een visie op het dossier. Als bijlage is daarnaast zijn woordvoering te vinden over het dossier Rivierendriesprong, met inbegrip van de vragen die hij stelde aan het college van B&W.

‘Vanavond Cie. Ruimte in zijn geheel gewijd aan dossier Rivierendriesprong. Een emotionele avond met 5 insprekers. Eén inspreker was zeer content met het feit, dat onze fractie als enige tot 2x gereageerd had op vragen van omwonenden. Daarnaast vele bewoners op de tribune vol zorg over gezondheid. Duidelijk is dat bewoners de commissie en Raad wil doen bewegen om te voorkomen dat R3S een verruimde vergunning krijgt.

Daar tegenover staat dat de toetsing die voorligt ter beoordeling voldoet aan de gestelde normen. Woningen die binnen de geluidszonering vallen mogen belast worden tot 50 db. Dat is tot heden niet overschreden. Uit onderzoeken bleek ook dat geen asbest werd aangetroffen in het te verwerken materiaal. Volgens de landsadvocaat zal er vergunning verleent moeten worden omdat anders simpelweg de wet wordt overtreden. Ook de bibob procedure leverde geen weigeringsgronden op. We zullen vooral moeten inzoomen op randvoorwaarden en handhaving én niet in de laatste plaats gaan we als Raad nog over wijzigingen bestemmingsplannen.

Desalniettemin buitengewoon ingewikkeld door de discrepantie tussen ervaren overlast en zorgen versus wat de wet aan ruimte geeft.’

Na veel debat en presentaties werd dit onderwerp om 01:15 afgesloten.

2015_01_07_Woordvoering_Schotting,_Ernst_Commisse_Ruimte_Dossier_R3S