13 september 2015

Vragen en vergadering over inzet voor vluchtelingen

We kunnen er niet omheen, ook niet in Papendrecht: de stroom vluchtelingen uit Irak, Afghanistan, Eritrea maar voornamelijk Syrië die na een levensgevaarlijke tocht uit een levensbedreigende situatie hun toevlucht zoeken daar waar het veilig is: in West-Europa. Nu de plannen met betrekking tot de verdeling van de eerste asielzoekers steeds duidelijker vomen aannemen, treedt het Rijk in overleg met gemeenten over mogelijkheden tot plaatsing.

Wat betekent dit concreet voor Papendrecht? Is er al overleg geweest met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)? Welke mogelijkheden tot het uiten van onze barmhartigheid in de vorm van het opnemen van de ontheemden heeft onze gemeente? Zal er, net zoals een aantal jaren geleden een AZC verrijzen in Papendrecht? Welke locaties heeft het College daar eventueel voor in gedachten?

De PvdA heeft hierover vragen gesteld aan het College van B&W in een brief op 9 september jl. (zie onderaan de pagina). In de raadsvergadering van 10 september 2015 is vervolgens samen met de raadsleden van GroenLinks en de Christenunie een voorstel gedaan tot het houden van een extra vergadering over dit onderwerp.

Deze ingelaste extra commissievergadering, waarin een en ander zal worden besproken, vindt plaats op woensdag 30 september aanstaande, aansluitend op de ingelaste extra raadsvergadering.

De inwoners van Papendrecht zijn hierbij van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens deze vergadering.

2015_09_09_brief_vluchtelingenopvang