Wil jij gemeenteraadslid worden voor de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks in Papendrecht?

27 mei 2021

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In Papendrecht gaan de twee partijen PvdA en GroenLinks samenwerken door deel te nemen met één gezamenlijke kieslijst. Vervolgens gaan we samen één raadsfractie vormen.

We willen onze fractie versterken, uitbreiden en vernieuwen. Daarvoor zoeken we enthousiaste inwoners van Papendrecht die belangstelling hebben voor Gemeentepolitiek, zich verbonden voelen met de opvattingen van PvdA en GroenLinks en deze goed kunnen uitdragen en realiseren. Kandidaten moeten goed kunnen samenwerken in de fractie en de raad, luisteren naar geluiden uit de samenleving en die kunnen vertalen naar het politieke werk. Ook is het belangrijk dat kandidaten toegankelijk zijn voor burgers en voldoende tijd willen investeren in het raadswerk.

In onze bijgaande profielschets vind je meer informatie over wie we zoeken.

Wat voor fractie willen wij zijn?

De PvdA/GroenLinks-fractie komt waar nodig op voor mensen, verenigingen, organisaties, bedrijven en milieu. Wij zijn gericht op vooruitgang inclusief en daadkrachtig. De fractie zal bestaan uit leden die elkaar aanvullen in kennis, vaardigheden en ervaring. De fractie werkt in goed overleg en in vertrouwen samen en kan politiek-strategisch handelen. De fractie kent een open cultuur en staat in nauw contact met haar kiezers en leden, daarbij gebruik makend van de lokale media, eigen kanalen en sociale media.

Enthousiast? Zo kun je solliciteren

Wil jij je kandideren als raadslid? Stuur dan je motivatiebrief naar ksc.pvda.gl.papendrecht@gmail.com. Je krijgt dan spoedig bericht over het vervolg van de procedure. De deadline voor de sollicitatie naar raadslidmaatschap is 31 augustus 2021. Let op: Je kan alleen raadslid worden in de gemeente waar je woont!

Meer informatie

Heb je vragen over het raadswerk en/of de kandidaatstelling? Lijkt het je wel interessant, maar weet je nog niet zeker of het raadswerk bij je past? Stuur dan een bericht naar de kandidaatstellingscommissie via ksc.pvda.gl.papendrecht@gmail.com. Lees ook de bijgaande 11 vragen en antwoorden over het raadslidmaatschap. Voor nadere informatie, zie ook de Facebookpagina van PvdA Papendrecht en de website papendrecht.groenlinks.nl.

Profielschets kieslijst PvdA-GroenLinks Papendrecht GR 2022 (1) (1)

page1image5836432 page1image7911952 page1image7895520

Elf vragen en antwoorden over raadslid worden

1. Ik heb interesse om raadslid te worden, maar schuilt er een raadslid in mij?

Goede vraag!
Om raadslid te worden is het belangrijk dat je in Papendrecht woont (of uiterlijk zal wonen op het moment dat je raadslid wordt) en lid bent of wordt van de PvdA of GroenLinks. In onze profielschets staat welke vaardigheden, kennis en ervaring we belangrijk vinden. Maar het meest belangrijke is of je zelf enthousiast bent. Denk niet te snel dat je minder geschikt, te jong, te oud of te onervaren bent. Jouw ervaring in bijvoorbeeld de ouderraad, als vrijwilliger, in je buurt of in het bestuur van de sportclub kan een goede opstap zijn voor het raadswerk.

2. Wie zitten er op dit moment in de raad voor PvdA en GroenLinks?

Momenteel hebben beide partijen 1 zetel in de gemeenteraad van Papendrecht.
Behalve raadsleden hebben we ook commissieleden, die niet in de gemeenteraad zitten, maar wel lid zijn van de fractie en het woord voeren in de raadscommissies. We gaan er bij de verkiezingen voor knokken dat we volgend jaar een grotere fractie krijgen. Meer informatie over de huidige fracties en hun speerpunten vind je op beide websites van de partijen

3. Ik wil graag met iemand praten om meer te weten te komen over het raadswerk, kan dat?

Zeker!
Stuur een mailtje naar ksc.pvda.gl.papendrecht@gmail.com en je wordt gekoppeld aan een (oud-) fractielid om eens een kopje koffie of thee te drinken of te videobellen. Het (digitaal) bijwonen van een of meerdere fractievergaderingen is ook een mogelijkheid om kennis te maken met het raadswerk. Of neem deel aan de digitale informatiebijeenkomst die we op zaterdagochtend 19 juni voor belangstellenden organiseren!

4. Hoe werkt de gemeenteraad?

Samen met het College van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Het aantal raadsleden wordt bepaald door de grootte van de gemeente. De leden van de raad worden om de vier jaar via de gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het College van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert.

De raad stelt algemene regels vast voor praktische zaken zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport. Lees hierover meer op de website van de gemeente onder het kopje ‘bestuur’.

Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar, dus je kunt ze gewoon bijwonen. Vanwege Corona is dit thuis te volgen via een livestream op de site van de gemeente, via: https://raad.papendrecht.nl/
Voor meer informatie is de brochure ‘Wie bestuurt de gemeente?’ van ProDemos, te downloaden:

https://reserveren.prodemos.nl/webshop/publicaties/product/wie-bestuurt-de-gemeente-herdruk Of kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/raadsleden

5. Wat zijn de standpunten van de nieuw te vormen combinatie PvdA/GroenLinks?

Beide partijen staan voor een duurzame, sociale, open, tolerante en groene gemeente.
Ze hebben een programmacommissie de opdracht gegeven om het verkiezingsprogramma op te stellen. Dat verkiezingsprogramma wordt in een ledenvergadering eind 2021 samen met de kandidatenlijsten door de leden vastgesteld.

6. Ik wil PvdA en/of GroenLinks in Papendrecht beter leren kennen. Op welke manieren kan dat?

Dat kan op verschillende manieren.
Zo kun je bijvoorbeeld een ledenvergadering bijwonen: daar worden naast procedurele onderwerpen ook inhoudelijke thema’s besproken.

page2image9978736 page2image7976640 page2image9972704page2image7952720 page2image7883664

Ook kun je contact opnemen met het bestuur om de afdeling beter te leren kennen. Verder worden er af en toe activiteiten georganiseerd, voor zover Corona dit toelaat. Er zijn volop mogelijkheden om bij te dragen aan de campagne (bijvoorbeeld door mee te helpen met flyeren of een bijeenkomst te organiseren), om mee te doen in het campagneteam of om mee te denken met het verkiezingsprogramma. Voor al het bovenstaande kun je contact opnemen met pvda.gl.papendrecht@gmail.com

7. Hoeveel tijd kost het raadswerk?

Als lid van de fractie heb je vergaderingen, werkbezoeken, gesprekken met bewoners en organisaties, en daarnaast moet je ook de stukken lezen. Als raadslid vraagt dat gemiddeld 10 tot 15 uur per week.
Meer informatie hierover kan je vinden op de websites van:

VNG: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/versterking-lokale-democratie ProDemos: https://prodemos.nl/samenwerking/gemeenten/
Raadslid.nu:. https://www.raadsleden.nl/

8. Hoe word ik kandidaat-raadslid?

Stuur dan voor 31 augustus 2021 je motivatiebrief en CV naar ksc.pvda.gl.papendrecht@gmail.com.
De kandidaatstellingscommissie voert dan één of meerdere gesprekken met je. Bij de uitnodiging voor het eerste gesprek krijg je nog een tweetal documenten toegestuurd. De kandidaatstellingscommissie brengt een advies uit, dat eerst in vertrouwen aan jou zal worden voorgelegd. Deze commissie stelt een kandidatenlijst op, die ter vaststelling wordt voorgelegd aan de beide ledenvergaderingen. Uiteindelijk bepalen de PvdA/GroenLinks-leden of je op de lijst komt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, en zo ja, op welke plek op de lijst.

9. Wat verdien je als raadslid?

Als fractielid krijg je een vergoeding. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemeentegrootte. Alle raadsleden van PvdA en GroenLinks zijn afdrachtplichtig aan de partij: dat betekent dat je een gering percentage van jouw vergoeding afstaat aan de partij waarvan je lid wordt of bent.

10. Biedt PvdA/GroenLinks een training voor kandidaat-raadsleden?

Ja, het afdelingsbestuur kan je hierover informeren.
Je kunt ook alvast kijken op de landelijke website van de beide partijen. https://pvda.nl https://groenlinks.nl/onze-partij/groenlinks-academie/aanbod

11. Samenwerking GroenLinks en PvdA: hoe werkt dat?

De PvdA en GroenLinks in Papendrecht gaan een zogenaamde ‘samenvoeging van aanduidingen’ aan. Dit is een moeilijk woord, maar betekent het volgende:

  • We blijven twee aparte partijen met elk hun eigen bestuur en leden
  • We stellen een gezamenlijk verkiezingsprogramma op
  • We stellen een gezamenlijke kandidatenlijst op met zowel leden van GroenLinks als van dePvdA
  • We vormen een gezamenlijke fractie na de verkiezingen van 16 maart 2022
  • De naam van de fractie en lijst zal worden: PvdA-GroenLinks of GroenLinks-PvdAGroenLinks-leden in Papendrecht zullen dus onderdeel blijven van de afdeling GroenLinks Drechtsteden en worden uitgenodigd voor Algemene Ledenvergaderingen en ledenactiviteiten. Hetzelfde geldt voor de leden van de PvdA. Daarnaast zullen de PvdA en GroenLinks regelmatig een gezamenlijke activiteit organiseren in Papendrecht.
    De samenwerking wordt begeleid door een Stuurgroep, waarin van beide partijen een bestuurslid en een lid uit Papendrecht vertegenwoordigd zijn. Wil je meer weten over de samenwerking met de PvdA? Stuur dan gerust een bericht naar deze Stuurgroep via: pvda.gl.papendrecht@gmail.com