Standpunten verkiezingen maart 2018

Werk en inkomen

Eerlijke kans op werk en rechtvaardig inkomen

Wonen en wijken

Een wijk moet er goed uitzien en een ieder moet zich thuis voelen

Onderwijs en ontwikkeling

Onderwijs heeft recht op functionele gebouwen

Jeugd en samenleving

Wij willen praten met jongeren, niet over jongeren

Zorg en welzijn

Ondersteuning op maat, dichtbij en toekomstgericht

Duurzaamheid

Verantwoorde leefomgeving: schone lucht en betrouwbaar drinkwater

 

En wat vindt de PvdA nog meer van belang:

Ondersteuning kwetsbare groepen
Steun verlenen
Preventief optreden tegen armoede
Mantelzorgers / vrijwilligers

Ouderen
Goede zorg en huisvesting
Meedoen in de samenleving

Milieu
Goed onderhouden groen.
uurzame bronnen.
Geen windmolens binnen of nabij Papendrecht.
Geen winning schaliegas.

Wonen
Leefbare wijken.
Fatsoenlijke en betaalbare woningen.
Kinderen hebben de ruimte om buiten te  spelen.
PvdA is tegen de vorming van een Drechtstad !

Leefomgeving
Historisch landschap wordt niet aangetast.
Groene hart bewaken. Geen bebouwing ten noorden van de A 15.
Zuinig op historie van Papendrecht.

Financien
Degelijk financieel beleid.