En wat willen we nog meer

Ondersteuning kwetsbare groepen
Steun verlenen
Preventief optreden tegen armoede
Mantelzorgers / vrijwilligers

Ouderen
Goede zorg en huisvesting
Meedoen in de samenleving

Milieu
Goed onderhouden groen.
uurzame bronnen.
Geen windmolens binnen of nabij Papendrecht.
Geen winning schaliegas.

Wonen
Leefbare wijken.
Fatsoenlijke en betaalbare woningen.
Kinderen hebben de ruimte om buiten teĀ  spelen.
PvdA is tegen de vorming van een Drechtstad !

Leefomgeving
Historisch landschap wordt niet aangetast.
Groene hart bewaken. Geen bebouwing ten noorden van de A 15.
Zuinig op historie van Papendrecht.

Financien
Degelijk financieel beleid.