Gemeentebestuur en financiën

“Samen brengen we de financiën op orde, waarbij we onze goede voorzieningen zo veel als
mogelijk in stand houden”
“Samen maken we Papendrecht sterk, tegen onrecht en voor transparantie en openheid”
“Samen luisteren we naar de inwoners van Papendrecht, omdat Papendrecht van ons
allemaal is”

De inwoner bij het bestuur
We willen dat Papendrechters actief betrokken worden bij ontwikkelingen en projecten in hun buurt. Als buurtbewoners mee kunnen praten, hebben zij invloed op hoe hun buurt eruit ziet. Dat betekent niet dat ze altijd hun zin zullen krijgen, maar het gesprek aangaan
kan wel een hoop problemen voorkomen. Daarom willen we van te voren en laagdrempelig het contact leggen als er iets te gebeuren staat. We willen van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De PvdA vindt dat de gemeente beter kan luisteren naar alle inwoners van Papendrecht die goede ideeën en initiatieven hebben. Dit geldt ook voor mensen die hun idee minder goed onder de aandacht kunnen brengen. We willen inzetten op samenwerking tussen de gemeente en de inwoners, waarbij de gemeente ondersteuning biedt bij het waarmaken van mooie plannen.

Open en betrouwbare overheid
Het vertrouwen van mensen in de politiek is heel belangrijk voor het werk van raadsleden en bestuurders. Dat vertrouwen moet wel eerst verdiend worden. Om uw vertrouwen te verdienen wil de PvdA inzetten op een breed gedragen politiek akkoord, waaraan het liefst zoveel mogelijk partijen meedoen. We willen op zoek naar samenwerking, op basis van wat ons verbindt en de zaken waar we het over eens kunnen worden dan ook omzetten in daden. Met een akkoord op hoofdlijnen kunnen de partijen in de raad, in tegenstelling tot met een dichtgetimmerd coalitieakkoord, meer het eigen geluid blijven laten horen. Zo hoort de kiezer het geluid waarvoor er gestemd is ook daadwerkelijk terug in de gemeenteraad.

Grip op financiën
Afgelopen periode heeft Papendrecht flink moeten bezuinigen. Deze keuzes heeft iedereen gevoeld. Voor nu zijn we daarmee geholpen, maar in de toekomst blijft het belangrijk dat we scherp blijven over waar we als gemeente het belastinggeld aan uitgeven. Wanneer slim wordt geïnvesteerd en kritisch wordt bekeken waar we ons geld aan uitgeven, kunnen bezuinigingen wellicht worden voorkomen. Zo willen we niet dat de gemeente als bankier of vastgoedondernemer optreedt. Bij elke besteding moet worden beseft dat er beslist wordt over uw belastinggeld.

Lokale lasten
De PvdA wil dat de goede voorzieningen in Papendrecht, zoals onze bibliotheek, overeind blijven. Om dat te garanderen moeten de lokale lasten in goede verhouding staan tot het voorzieningenniveau. Lokale lasten baseren we zoveel mogelijk op twee principes: de  sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en de vervuiler betaalt. Zo zorgen we voor een eerlijke verdeling in de lasten.

Verbondenheid met de regio
Papendrecht kan heel veel zelf doen, maar niet alles. Dat moeten we ook helemaal niet willen, want alleen gaan we misschien sneller, maar samen komen we veel verder. Papendrecht staat altijd open voor samenwerking waar dat kan en waar dat voordelen oplevert. Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid is voor alle gemeenten waardevol. Papendrecht gaat graag het gesprek aan over waar we samen met andere gemeenten mee aan de slag kunnen.