Leren en beleven

“Samen willen we Papendrecht nog leuker maken, voor onze jeugd en voor onze oude dag”
“Samen bieden we kansen, door ons in te blijven zetten voor goed onderwijs”

Gelijke kansen in het onderwijs
De jeugd is de toekomst van de samenleving. Goed onderwijs is daarom heel belangrijk. Wij zijn trots op het niveau van het onderwijs in Papendrecht, zowel op de basisschool als op het voorgezet onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs moet wel voor ieder kind gelijkwaardig zijn. Dit gaat over meer dan alleen de lesboeken. Ook mee kunnen doen met feesten en excursies draagt daar aan bij. De kwaliteit van het onderwijs mag niet afhankelijk zijn van de dikte van de portemonnee. De PvdA wil daarom dat de vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig is en wil onderzoeken hoe de gemeente dit kan garanderen. In Papendrecht hebben we goede middelbare scholen, die leerlingen uit de hele regio onderwijzen. Goede huisvesting is voor deze scholen belangrijk, maar de huidige gebouwen
zijn al lang toe aan vervanging. Wij pleiten voor een gezamenlijk schoolgebouw, waarin beide scholen zitten en faciliteiten zoals sportzalen en technieklokalen gedeeld kunnen worden.

Van leren naar werken
Om te zorgen dat jongeren die in de regio opgeleid worden ook echt aan de slag kunnen, staat de PvdA achter het idee van bedrijfsscholen. Door onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden wordt de stap van leren naar werken kleiner. Het bedrijfsleven kan hierbij zelf veel gerichter aangeven wat zij van hun personeel verwacht, waar het onderwijs op in kan spelen. Een win/win-situatie dus.

Voorbereiding op de toekomst
Kinderen zijn onze toekomst, daarom kunnen we juist op scholen de toekomst vormgeven. We willen daarom met basis- en middelbare scholen in overleg. We vinden in de basis dat de gemeente niet over de inhoud van de les mag gaan, maar we willen wel praten over hoe sommige thema’s in het onderwijs terug kunnen komen. We denken dan aan meer aandacht voor maatschappelijke zaken, zoals verkiezingen, actueel nieuws, burgerschap en tolerantie. Daarnaast willen we dat schoolpleinen groen en duurzaam worden, waardoor kinderen en jongeren opgroeien met het besef dat groen en schoon belangrijke waarden zijn.

Meer ruimte voor kunst en cultuur
De afgelopen tijd hebben we met zijn allen gemerkt hoe belangrijk cultuur is in ons leven. Cultuur bestaat niet alleen uit kunstwerken en theater, maar ook uit de bioscoop, muziekfestivals, vrijmarkten en nationale feestelijkheden zoals bevrijdingsdag. Gelukkig hebben we in Papendrecht goede voorzieningen, onder andere Theater De Willem en de bibliotheek, die een grote maatschappelijke waarde hebben. Cultuureducatie op scholen moedigen we aan. We waarderen de maatschappelijke betrokkenheid van verschillende
cultuurinitiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van de bestrijding van eenzaamheid. De PvdA is daarom voorstander van een breed cultuurbeleid, waarin musea, ateliers, het theater en overige cultuurinitiatieven worden ondersteund. Ondersteuning is meer dan alleen financiering. Cultuur in Papendrecht is van grote waarde voor de aantrekkingskracht van onze gemeente. De PvdA pleit daarnaast voor een evenementenkalender waarop organisatoren kunnen inschrijven, zodat in de aanloop naar een evenement de gemeente nauw betrokken is bij de organisatie en meedenkt. Een evenementenkalender is dan ook meteen goede reclame voor alles wat er in Papendrecht te doen valt.

Sporten en het verenigingsleven
Sporten is belangrijk voor een gezonde leefstijl, maar is daarnaast ook gewoon heel leuk! Elk kind in Papendrecht zou zonder zorgen moeten kunnen sporten. De prijs van de contributie of de sportspullen mag daarvoor geen belemmering zijn. Daarnaast willen we dat elk kind in Papendrecht kan leren zwemmen. Daarom bepleiten we dat schoolzwemmen weer in het lespakket terugkeert. Ook kan wat de PvdA betreft meer worden geïnvesteerd in het recreëren en sporten in de buitenruimte. Door sporttoestellen in parken te plaatsen en te onderhouden kan ook de openbare ruimte voor iedereen een plek worden om te bewegen en te genieten. De gemeente Papendrecht heeft op dit moment heel veel losse overeenkomsten met sportverenigingen over de accommodaties en het onderhoud. De PvdA wil een duidelijk beleid voor sportaccommodaties, waardoor elke vereniging weet waar ze recht op heeft en wat de gemeente voor ze kan betekenen.