Regionale Samenwerking

Onze Drechtsteden: een gebied waar bijna 300.000 inwoners met plezier wonen, werken en verblijven. Zeven gemeenten die zich inzetten voor een krachtige en kansrijke regio. Gaat het goed met de regio dan profiteren alle gemeenten hiervan. Denk hierbij aan sociaal economische onderwerpen zoals: werkgelegenheid, arbeidsparticipatie, armoedebestrijding, innovatiekracht, bedrijvigheid en bereikbaarheid. De kracht van regionale samenwerking is dat Papendrecht vanuit zijn eigen kracht en onafhankelijkheid kan blijven groeien.

Voor Papendrecht blijven we grenzeloos denken en slimmer werken