Duoraadslid.

Gemeenteraad: Theo Wolters

Gemeenteraad: Theo Wolters

Over Gemeenteraad: Theo Wolters

06-51311931twolters@xs4all.nl

Sinds 1973 ben ik inwoner van Papendrecht. Voor een snelle inburgering ben ik in 1974 toegetreden tot de toenmalige sportraad als belangstellend burger. Daarna hebben de bestuurlijke functies zich snel opgevolgd. Medezeggenschapsraad van de basisschool en later van een school voor voortgezet onderwijs, verschillende sportverenigingen, en de Stichting Vrienden van de Stolpehove. In het bedrijfsleven ben ik bij verschillende bedrijven ondernemingsraadslid geweest. Ik sta dus midden in de samenleving waardoor een goede inschatting gemaakt kan worden wat er leeft in verschillende groepen.

Sinds 2006 ben ik actief in de politiek. Van 2006 – 2010 als raadslid en van 2014-2018 als duo-raadslid met als portefeuille de commissie samenleving. Graag wil ik de komende periode weer een volwaardig raadslid zijn. Sinds kort ben ik gepensioneerd en ben ik nog tuchtrechter bij de KNVB. Ik kan me dus vrijwel volledig inzetten voor de politiek en de mooie gemeente Papendrecht.