Ernst Schotting neemt afscheid

30 maart 2018

Ernst Schotting heeft, na 12 jaar onafgebroken lid te zijn geweest, afscheid genomen van de raad. Voor zijn trouwe dienst werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Moerkerke speldde hem de daarbij horende versierselen op. In zijn laatste optreden bedankte Ernst met name Derya Yildiz-Karso en Theo Wolters voor de steun in de afgelopen jaren. Ook vroeg hij speciale aandacht voor Kees van Dixhoorn die nagenoeg alle raads- en commissievergaderingen vanaf de publieke tribune heeft bijgewoond en altijd bereid was om advies te geven.