Ledenvergadering

14 december 2018

Op donderdag 20 december wordt de ledenvergadering van de afdeling Papendrecht gehouden. De locatie is de Waalburcht (1e etage) en de aanvang is  20.00 uur.

 

AGENDA

  1. Welkom  / mededelingen
  2. Goedkeuring concept verslag ledenvergadering 13-12-2017.
  3. Begroting 2019 / werkplan 2019.
  4. Vacatures afdelingsbestuur: Voorzitter, Secretaris en Algemeen Bestuurslid.
    Margreet den Hartog heeft te kennen gegeven niet langer beschikbaar te zijn voor het afdelingsbestuur. Zij treedt op deze ledenvergadering af als Voorzitter van het afdelingsbestuur. Peter Segers is herkiesbaar als Penningmeester, maar niet als Secretaris. Daarbij is ook de functie van Algemeen Bestuurslid (met bijvoorbeeld de taak van Campagne Coördinator) vacant. U kunt zich tot het moment van behandeling van dit agendapunt voor deze vacatures kandidaat stellen. Vervolgens zal er door de ledenvergadering t.a.v. de beschikbare kandidaten gestemd worden.
  5. Update vanuit de gemeenteraadsfractie.
  6. Wat verder ter tafel komt.
  7. Sluiting.

Wij rekenen op uw komst