30 januari 2014

Nieuwe wet Jeugdzorg ondervindt nog veel obstakels

Recent werd in de Drechtraad gesproken over de stand van zaken en ontwikkeling van de nieuwe wet Jeugdzorg.
Welke knelpunten signaleert de PvdA?

Huisartsen verwijzen nu jongeren door naar specialistische hulpverleners.
Straks is het de bedoeling dat een Jeugdteam, de eerste lijn is van waaruit bekeken wordt welke hulp nodig is. Huisartsen nemen nu in hun praktijk praktijkondersteuners aan die een GGZ opleiding hebben gedaan en ook bevoegd zijn om in eerste instantie te bekijken welke specialistische hulp een jongere al dan niet nodig heeft. Er vindt hier een verdubbelde inzet plaats. Zowel de huisarts gaat meer inzetten op begeleiding en doorverwijzing alsook het nog op te richten Jeugdteam. Ook gaat hier budget van de gemeenten heen zonder dat er controle op is. Er moet nog veel overleg plaatsvinden met de gemeenten en huisartsen maar zeker is dat dit nu nog niet gestroomlijnd is en men vanuit diverse disciplines zich bemoeit met een zorg vraag. Dus niet de bedoelde uitkomst van: Eén gezin, één plan, één regisseur.