Door op 2 maart 2015

Samen 1

Wat een supercampagne, Samen 1. Ingezet op het juiste moment !

Van harte complimenteer ik mijn partij met dit idee, maar vooral ook met de prachtige resultaten die wij als sociaaldemocraten mét dit idee in ons vóórhoofd de afgelopen jaren voor Nederland hebben behaald, tegen de tijd in!

Nee het is nooit genoeg!

 

Maar mensen mensen, bedenk asjeblieft hoe dit land er had uitgezien zónder PvdA in het kabinet. Met andere partijen was en wordt het in elk geval niet beter!

Laten we daarom koers houden, de resultaten worden steeds duidelijker zichtbaar. We hebben het moeilijk gehad, velen nog steeds, maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. Hou vast, hou vertrouwen in jezelf in in je partij, in mijn partij, in de PvdA!

Na de oorlog was het Drees, na de crisis van de jaren ’80 was het Kok en ook nu weer staat de PvdA er om het economisch herstel te bevorderen en de samenleving te inspireren, met Diederik en Lodewijk!

Stem daarom 18 maart 2 x PvdA voor verder herstel en een nog mooiere toekomst!