6 maart 2015

Thema avond PvdA groot succes

‘Waar moet ik nou zijn als ik wil werken terwijl ik een beperking heb?’

Woensdagavond, 4 maart werd door de PvdA, afdeling Papendrecht, een bijzondere thema avond georganiseerd. De nieuwe Participatiewet, WMO en Jeugdzorg stonden centraal.

Bezoekers van de avond konden met hun vragen en opmerkingen terecht bij diverse professionals.

Er waren deelnemers uit alle politieke geledingen en uit het maatschappelijk veld aanwezig die, ondanks hun korte praktijkervaring, hun ervaringen wilden delen en aan wie de bezoekers hun vragen konden stellen.

De uitgenodigde organisaties hielden een korte ‘pitch’ waarin zij kort en bondig inzicht gaven in wat hun organisatie te bieden heeft en de input werd gebruikt voor de discussie met het publiek. Op deze manier werd de bezoekers inzicht geboden in het grote veld van organisaties die zich bezig houden met de uitvoering van de nieuwe wetten.

Aan Baanbrekend, zij bemiddelen bijstandsgerechtigde werkzoekenden, werd de kick off gegund, waarna Yulius , geestelijke gezondheid en WMO zorgbemiddeling, een kort inkijkje gaf in wat er allemaal gewijzigd is in hun organisatie. Meer directe contacten en overleg met gemeenten en het geven van zorg dichtbij huis. Praktijkschool de Sprong uit Sliedrecht vertelde over de stageplekken voor hun leerlingen die extra aandacht nodig hebben vanwege hun beperkingen. Zij deden een oproep aan de werkgevers om hun leerlingen een kans te geven werkervaring op te doen. Ook leerwerkbedrijf Smile uit Alblasserdam is volop bezig om van de Participatiewet een succes te maken. Hun leerwerkbedrijf traint en begeleidt mensen uit de sociale werkvoorziening naar werk. Zij deden ook een beroep op werkgevers om hun cliënten een dienstverband aan te bieden. Tenslotte kwamen de WMO Adviesraad en de Brede Welzijn Instelling aan bod. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen via de BWI aan de slag en zij kunnen vooral doorverwijzen naar de verschillende organisaties.

Wethouder Joke Reuwer en PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens gaven aan dat de gemeenten nu aan zet zijn bij de uitvoering.

image6

De nieuwe wetten lijken te gaan werken. Er wordt wel rekening gehouden dat het eerste jaar lastig zal zijn vanwege kinderziekten. Heel opvallend was dat alle deelnemers een positieve en constructieve houding aannamen en vastbesloten waren om met elkaar de klus te klaren.

Margreet den Hartog stelde namens de PvdA heel blij te zijn met de grote opkomst en de positieve reacties van de deelnemers.