8 oktober 2014

THEMABIJEENKOMST WATERVEILIGHEID – Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: Mensen zijn zich niet bewust van de risico’s / Weinig mensen hebben een Overlevingspakket

Jacqueline vd Bergh: We liggen in een Deltagebied, dus we merken direct de gevolgen van wateroverlast. Het gaat bij het Deltaprogramma Waterveiligheid om: Waterveiligheid (dijken verhogen, verbreden, ruimte voor de rivier); Ruimtelijke Ontwikkelingsplannen; Risicobeheersing (effect van dijkdoorbraken). In Dordrecht ligt het historisch havengebied buitendijks. Je kunt er geen muur neerzetten, maar hoe maak je het wel veilig? Daar wordt op gestudeerd. Voorstraat is onze primaire dijk. Het zuidelijk deel van het eiland zijn secundaire dijken. Mensen zijn zich eigenlijk niet bewust van de risico’s van het water. Slechts weinig mensen hebben bijvoorbeeld een Overlevingspakket. Kunst is om niet in paniek te raken als er iets gebeurt, want evacueren vanaf ons eiland is enorm lastig. Alle wegen slippen direct dicht. Daarom wil men shelters maken op ons eiland, verticale hoge punten waar mensen naartoe kunnen in geval van nood. “We moeten een zelfredzaam eiland worden”, aldus wethouder Sleeking. De aandacht zal veel meer uit moeten gaan naar goede communicatie met bewoners en bedrijven. Bewoners moeten weten wat te doen bij wateroverlast.

Er is een Gebiedscommissie met subregio’s die zich bezighoudt met de Waterveiligheid in ons gebied (Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden).

Samenwerking met Provincie en Waterschappen wordt verstevigd om innovatieve maatregelen te stimuleren. Dordrecht heeft zelf een Exprerience Centre en de Duurzaamheidsfabriek die zich ook richten op Waterveiligheidsmaatregelen.

Uitgebeide informatie is te vinden op de website www.onswater.nl

Daar kunt u ook te weten komen hoe hoog het water in uw woning komt te staan mocht er een overstroming komt.