6 december 2014

Derya Yildiz-Karso lid Cie. Voorbereiding Toetsing Transities

In de Drechtraad van 2 december jl. is besloten tot het instellen van de ad hoc Commissie Voorbereiding Toetsing Transacties. Deze commissie zal zich bezig gaan houden met de toetsingskaders voor de decentralisaties. De afdeling Papendrecht heeft een vertegenwoordiger in deze commissie in de persoon van Derya Yildiz-Karso: “Voor mij als Drechtraadslid is het topprioriteit dat er vanaf 1 januari 2015 sprake is van continuïteit van zorg en ondersteuning. Ieder inwoner die zich meldt bij de lokale gemeenten dient naar de noodzakelijke hulp toegeleid te worden. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat een jeugdige met een verstandelijk beperking bij het bereiken van 18 jaar uit het zicht raakt, omdat deze dan niet meer onder de nieuwe Jeugdwet valt. Er dient sprake te zijn van een zachte landing voor groepen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Vanuit de nieuwe wet WMO en Participatiewet dienen deze jeugdigen de noodzakelijke hulp te krijgen.”

141202 besluit DR instellen ad hoc cie voorber. toetsing transities

Voorstel-Drechtraad-instellen-werkgroep-Voorbereiding-Toetsing-Transities